Dự án | Phòng trưng bày

Với dự án này, chúng tôi thực hiện phần hoàn thiện vào cuối tháng 9 năm 2011. Tổng diện tích căn hộ mẫu khoảng 190m2 và được Công ty kiến trúc DP của Singapore lên ý tưởng thiết kế cho Chủ đầu tư là...
Showroom