Dự án | Căn hộ | Căn hộ 2703 - tháp đôi 28 tầng - Cầu Giấy - HN

Căn hộ 2703 - tháp đôi 28 tầng - Cầu Giấy - HN

Căn hộ chung cư Cầu GiấyCăn hộ chung cư Cầu GiấyCăn hộ chung cư Cầu GiấyCăn hộ chung cư Cầu GiấyCăn hộ chung cư Cầu GiấyCăn hộ chung cư Cầu Giấy
Ngày đưa tin: 16/08/2013 - 16:15:18