Dự án | Căn hộ | Căn hộ 9 - tầng 4 - Dolphin Plaza - HN

Căn hộ 9 - tầng 4 - Dolphin Plaza - HN

Căn hộ cao cấp Dolphin PlazaCăn hộ cao cấp Dolphin PlazaCăn hộ cao cấp Dolphin PlazaCăn hộ cao cấp Dolphin PlazaCăn hộ cao cấp Dolphin PlazaCăn hộ cao cấp Dolphin PlazaCăn hộ cao cấp Dolphin PlazaCăn hộ cao cấp Dolphin PlazaCăn hộ cao cấp Dolphin PlazaCăn hộ cao cấp Dolphin PlazaCăn hộ cao cấp Dolphin PlazaCăn hộ cao cấp Dolphin Plaza
Ngày đưa tin: 16/08/2013 - 16:17:53