Dự án | Phòng trưng bày | Căn hộ mẫu 4A - tòa nhà Dolphin Plaza - HN

Căn hộ mẫu 4A - tòa nhà Dolphin Plaza - HN

ShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroomShowroom

Với dự án này, chúng tôi thực hiện phần hoàn thiện vào cuối tháng 9 năm 2011. Tổng diện tích căn hộ mẫu khoảng 190m2 và được Công ty kiến trúc DP của Singapore lên ý tưởng thiết kế cho Chủ đầu tư là TID. 

Ngày đưa tin: 02/10/2013 - 18:00:07