Dự án | Trường học và sức khỏe | R&B Fitness World - Hoang Dao Thuy - HN

R&B Fitness World - Hoang Dao Thuy - HN

Education & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & HealthEducation & Health

Công trình này được i.house thực hiện từ khâu thiết kế đến triển khai thi công hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Với tổng diện tích gần 1600m2, i.house đã thi công liên tục trong 75 ngày để kịp khai trương đúng tiến độ của Chủ đầu tư. Đây là một dự án mà i.house đã thực hiện rất thành công từ thiết kế đến thi công, từ tiến độ đến chất lượng. 

Ngày đưa tin: 02/10/2013 - 16:07:43