Dự án | Văn phòng | C.ty Ximang Thăng Long - Hoàng Cầu - HN

C.ty Ximang Thăng Long - Hoàng Cầu - HN

Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2Văn phòng 350m2
Ngày đưa tin: 02/10/2013 - 16:58:16