Thương hiệu I.HOUSE

Công ty I.HOUSE đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chính thức cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam kể từ ngày 26 tháng 08 năm 2015.

Ngày đăng bài: 17/03/2016 - 15:47:37