Diễn đàn doanh nghiệp nhỏ và vừa khối ASEAN

Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng I.HOUSE sẽ chính thức tham gia diễn đàn doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) của khối ASEAN tổ chức từ ngày 26 đến 28/5/2015 tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Ngày đăng bài: 24/05/2015 - 11:13:30