Dự án | Trường học và sức khỏe

Công trình này được i.house thực hiện từ khâu thiết kế đến triển khai thi công hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Với tổng diện tích gần 1600m2, i.house đã thi công liên tục trong 75 ngày để kịp khai...
Education & Health