04 Tháng 9 2018

Giá trị cốt lõi

I.HOUSE luôn tâm niệm để thúc đẩy Công ty ngày một phát triển mạnh mẽ và bền vững thì 5 nhân tố dưới đây là không thể thiếu: 

  1. Thấu hiểu nhu cầu: Luôn thấu hiểu và nắm bắt những nhu cầu của khách hàng, đối tác để đưa ra những sản phẩm phù hợp nhất;
  2. Tạo dựng sự khác biệt: Luôn đổi mới và sáng tạo sự khác biệt trong từng sản phẩm, dịch vụ nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh của thương hiệu I.HOUSE trên thị trường;
  3. Coi trọng nguồn nhân lực: Luôn xác định chìa khóa thành công của I.HOUSE là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, sáng tạo và đoàn kết;
  4. Cộng hưởng lợi ích: Luôn cùng khách hàng, đối tác đi đến thành công để tạo ra những giá trị cộng hưởng lợi ích lớn nhất;
  5. Đề cao trách nhiệm xã hội: Luôn gắn sự phát triển bền vững của I.HOUSE song hành với việc xây dựng trách nhiệm cộng đồng và xã hội.